Misyonumuz: "Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan sağlık çalışanları yetiştirmektir." 

Vizyonuuz: "Kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak hayalleri gerçeğe dönüştüren, yetiştirdiği örnek insanlar ve bilime yaptığı katkılarla lider olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak."