DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
FAKÜLTE SEKRETERİ
BÖLÜM BAŞKANI
PERSONEL İŞLERİ MEMURU
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
YAZI İŞLERİ MEMURU
MUHASEBE İŞLERİ MEMURU
ÖĞRETİM ÜYESİ
TEKNİKER
TEKNİSYEN
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BÖLÜM SEKRETERİ
ÖĞRETİM YARDIMCILARI
BİLGİSAYAR İŞELTMENİ
SATIN ALMA MEMURU VE ŞEFİ
MEMUR
ŞOFÖR
AMBAR MEMURU
AYNİYAT SAYMANI
ŞEF
gorev-tanmlar-isci-temizlik-personeli
LABORATUVAR GÖREV TANIMLARI