Müfredat Güncelleme Komisyonu

Eğitim- öğretim müfredatlarının değişen koşullara, ihtiyaçlara ve iç ve dış taleplere taleplere göre güncellenmesi için genel ilke ve çerçeveleri belirlemek üzere müfredat güncelleme komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir.

Komisyonun üyeleri şu kişilerden oluşur: 

Dekan V. (Başkan):           Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Dekan Yardımcıları (Üye):  Dr. Öğr. Üyesi Aslı KÖSE

                                          Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bahadır ŞİMŞEK

Bölüm Başkanları (Üye):

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü:  Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA
Beslenme ve Diyetetik Bölümü:  Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU
Hemşirelik Bölümü:  Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü:  Doç. Dr. Elif ÇELENK KAYA
Sağlık Yönetimi Bölümü:  Doç. Dr. Alper Veli ÇAM
Sosyal Hizmet Bölümü: Dr. Öğr. Üyesi Artum DİNÇ

Dış Paydaş Temsilcisi (Üye): Dr. Engin Pehlivan, Gümüşhane İl Sağlık Müdürü

Öğrenci Temsilcisi: Esra ÖZBÖKE 

Müfredat Güncelleme Komisyonu İş Akış Süreci

  • Komisyon bir önceki eğitim öğretim döneminden en az 2 ay önce periyodik olağan toplantılarını yapar. Komisyon başkanının çağrısı ile ilave toplantı yapılabilir.
  • Toplantılarda eğitim öğretim müfredatları ihtiyaçlar ve talepler çerçevesinde gözden geçirilir.
  • İlgili bölümlere iletilmek üzere prensip ve ilke kararları alınır.
  • Kararlar bölümler tarafından uygulamaya geçirilir.
  • Uygulanan kararların etkinliği izlenir ve gerekirse alınacak tedbirler komisyonda görüşülür.

Komisyon Kararları