Komisyon Üyeleri

Başkan: Prof. Dr. Saime ŞAHİNÖZ

Üyeler:  Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat BODUR 

              Dr. Öğr. Üyesi Aydın KIVANÇ 

              Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÇOLAK 

              Dr. Öğr. Üyesi İmdat AYGÜL 

Komisyon Raporları:

1. Gelecek Planlaması Komisyon Raporu