Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Üyeleri

 

1              Dr. Öğr. Üyesi            Aslı KÖSE                           Başkan

2              Dr. Öğr. Üyesi            Aydanur AYDIN                   Hemşirelik Bölümü Sorumlusu

3              Dr. Öğr. Üyesi            İmdat AYGÜL                      Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu

4              Dr. Öğr. Üyesi            Özcan KOÇ                         Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu

5             Dr. Öğr. Üyesi             Eyyüp YİLDİZ                      Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sorumlusu

6             Dr. Öğr. Üyesi             Alev  AKBAL                        Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu

7             Dr. Öğr. Üyesi             Aydın KIVANÇ                     İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu

8             Arş. Gör.                     Esra AKTAŞ                         Üye

9             Şef                              Abubekir HERAY                 Üye

10          Öğrenci Temsilcisi       Esra ÖZBÖKE                     Üye