Kalite Politikası

Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim alanında sistemli olarak sürekli iyileşme sağlamak.

İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

 

Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Üyeleri

 

1              Dr. Öğr. Üyesi            Aslı KÖSE                           Başkan

2              Dr. Öğr. Üyesi           Aydanur AYDIN                    Hemşirelik Bölümü Sorumlusu

3              Dr. Öğr. Üyesi            İmdat AYGÜL                      Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu

4              Dr. Öğr. Üyesi            Özcan KOÇ                         Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu

5             Dr. Öğr. Üyesi            Eyyüp YİLDİZ                       Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sorumlusu

6             Dr. Öğr. Üyesi             Alev  AKBAL                        Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu

7             Dr. Öğr. Üyesi             Aydın KIVANÇ                     İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu

8             Arş. Gör.                     Gökhan AĞAÇ                     Üye

9             Şef                              Abubekir HERAY                 Üye

10          Öğrenci Temsilcisi       Esra ÖZBÖKE                     Üye

 

Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

Misyonumuz: "Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan sağlık çalışanları yetiştirmektir." 

Vizyonuuz: "Kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak hayalleri gerçeğe dönüştüren, yetiştirdiği örnek insanlar ve bilime yaptığı katkılarla lider olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak."

 

 

Kalite Göstergeleri

Dış Paydaş Danışma Kurulu

Mezun Danışma Kurulu

Fakülte Kalite Formları

Fakülte Öneri Formu
Ders Programı Şablonu
Sınav Programı Şablonu

Anket Çalışmaları

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANKET ÇALIŞMALARI SÜREÇLERİ

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

 

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır

2021 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır