Kalite Politikası

Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim alanında sistemli olarak sürekli iyileşme sağlamak.

İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Üyeleri

 

1              Dr. Öğr. Üyesi            Aslı KÖSE                           Başkan

2              Dr. Öğr. Üyesi            Aydanur AYDIN                   Hemşirelik Bölümü Sorumlusu

3              Dr. Öğr. Üyesi            İmdat AYGÜL                      Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu

4              Dr. Öğr. Üyesi            Özcan KOÇ                         Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu

5             Dr. Öğr. Üyesi             Eyyüp YİLDİZ                      Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sorumlusu

6             Dr. Öğr. Üyesi             Alev  AKBAL                        Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu

7             Dr. Öğr. Üyesi             Aydın KIVANÇ                     İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu

8             Arş. Gör.                     Esra AKTAŞ                         Üye

9             Şef                              Abubekir HERAY                 Üye

10          Öğrenci Temsilcisi       Canan ÇELİK                       Üye

 

Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

Misyonumuz: "Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan sağlık çalışanları yetiştirmektir." 

Vizyonuuz: "Kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak hayalleri gerçeğe dönüştüren, yetiştirdiği örnek insanlar ve bilime yaptığı katkılarla lider olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak."

 

 

Kalite Göstergeleri

Dış Paydaş Danışma Kurulu

Mezun Danışma Kurulu

Fakülte Kalite Formları

Fakülte Öneri Formu
Ders Programı Şablonu
Sınav Programı Şablonu

Anket Çalışmaları

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Anket Çalışmaları Süreçleri

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Dekanlık kalite komisyonundan anket çalışmasını başlatmasını talep eder.
2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir.
3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.
4. Aşama: Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Dekanlık kalite komisyonundan anket çalışması başlatmasını talep eder.

2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir. 

3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.

4. Aşama. Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021 Öğrenci Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 2021 Öğrenci anketinin sonuçlarının değerlendirildiği fakülte kurulu toplantısı için linki tıklayınız. 

2022 yılı öğrenci anketi sorularına ulaşmak için linki tıklayınız. 2022 öğrenci anketi duyurusu 

2022 yılı personel anket çalışmaları üst yazısı