Adı - Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK Başkan (Dekan V.)
Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA Üye (Profesör)
Prof. Dr. Selim ŞEN Üye (Profesör)
Prof. Dr. Müge YILMAZ Üye (Profesör)
Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA Üye (Doçent)
Doç. Dr. Melike Demir Doğan Üye (Doçent)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ Üye (Dr. Öğr. Üyesi)
Fakülte Sek. Bahtiyar ÇELİK Raportör