Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Anket Çalışmaları Süreçleri

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Dekanlık kalite komisyonundan anket çalışmasını başlatmasını talep eder.
2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir.
3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.
4. Aşama: Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

1. Aşama: Dekanlık kalite komisyonundan anket çalışması başlatmasını talep eder.

2. Aşama: Veriler toplanır ve analiz edilir. 

3. Aşama: Sonuçlar akademik kurullarda açıklanır ve değerlendirilir.

4. Aşama. Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır.

2021 Öğrenci Anket Çalışmaları Sonuçları için tıklayınız. 2021 Öğrenci anketinin sonuçlarının değerlendirildiği fakülte kurulu toplantısı için linki tıklayınız.