SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANKET ÇALIŞMALARI SÜREÇLERİ

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

 

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır

2021 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır