Adı - Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK Başkan (Dekan V.)
Prof. Dr. Selim ŞEN Üye (Profesör)
Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Afşin KAYA Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Huri İLYASOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN Hemşirelik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Alper Veli ÇAM Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Artum DİNÇ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Nihat YILMAZ Üye (Doçent)
Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR Üye (Doçent)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ Üye (Dr. Öğr. Üyesi)
Fakülte Sek. Bahtiyar ÇELİK Raportör