Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Artum Dinç

Web Sitesi: http://sosyalhizmet.gumushane.edu.tr/

  • Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Artum Dinç Sosyal Hizmet Bölümü artumdinc@gumushane.edu.tr 6639
Dr. Öğr. Üyesi Alev Akbal Sosyal Hizmet Bölümü alev.akbal@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Tuğba Türkkan Sosyal Hizmet Bölümü tugba.turkkan@gumushane.edu.tr 6641
Arş. Gör. İbrahim Yücel Sosyal Hizmet Bölümü ibrahimyucel@gumushane.edu.tr 6653
Arş. Gör. İrfan Doğan Sosyal Hizmet Bölümü dagan_irfan_34@hotmail.com
Arş. Gör. Gökçepınar Aksoy Sosyal Hizmet Bölümü gpaksoy@gumushane.edu.tr 6656
Arş. Gör. Ertuğrul Hatipoğlu Sosyal Hizmet Bölümü ertugrulhatipoglu@gumushane.edu.tr 35. md.
Habibe Öner Sosyal Hizmet Bölümü habibe.yildirim@gumushane.edu.tr 6659