Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Melike Demir Doğan

Web Sitesi: http://hemsirelik.gumushane.edu.tr/

  • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı
  • İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
  • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
  • Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Melike Demir Doğan Hemşirelik Bölümü melikedemir@gumushane.edu.tr 3833
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çolak Hemşirelik Bölümü aysecolak05@gumushane.edu.tr 3852
Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Aydın Hemşirelik Bölümü aydanuraydin@gumushane.edu.tr 3854
Öğr. Gör. Elanur Uludağ Hemşirelik Bölümü elanur@gumushane.edu.tr 3876-3843
Dr. Öğr. Üyesi Esma Akyıldız Hemşirelik Bölümü esma.akyildiz@gumushane.edu.tr --
Arş. Gör. Murat Semerci Hemşirelik Bölümü muratsemerci@gumushane.edu.tr 1033-3878
Arş. Gör. Seher Çakmak Hemşirelik Bölümü sehercakmak@gumushane.edu.tr 35. md.
Öğr. Gör. Nurşen Kulakaç Hemşirelik Bölümü nursenkulakac@gumushane.edu.tr 3846
Arş. Gör. Kübra Arslantürk Hemşirelik Bölümü kubra.arslanturk@gumushane.edu.tr 35. md.
Arş. Gör. Cemile Aktuğ Hemşirelik Bölümü cemileaktug@gumushane.edu.tr 3823-3824-3865-3858
Arş. Gör. Sevda Uzun Hemşirelik Bölümü sevdauzun@gumushane.edu.tr 3846
Arş. Gör. Metin Tuncer Hemşirelik Bölümü metin.tuncer@gumushane.edu.tr 35. md.
Arş. Gör. Bahar Aksoy Hemşirelik Bölümü baharaksoy@gumushane.edu.tr 3879-1041
Arş. Gör. Burak Elik Hemşirelik Bölümü burakelik@gumushane.edu.tr 3837
Arş. Gör. Özge Palancı Ay Hemşirelik Bölümü ozgepalanci@gumushane.edu.tr 3876-3843
Arş. Gör. Ayşe Gökoğlu Hemşirelik Bölümü ayse.gokoglu@gumushane.edu.tr 3823-3824-3865-3858
Arş. Gör. Uğur Gül Hemşirelik Bölümü ugurgul@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Can Hemşirelik Bölümü mehmetcan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çolak Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı aysecolak05@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Aydın Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı aydanuraydin@gumushane.edu.tr 3854
Öğr. Gör. Elanur Uludağ Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı elanur@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Sevda Uzun Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı sevdauzun@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Melike Demir Doğan İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı melikedemir@gumushane.edu.tr 3833
Dr. Öğr. Üyesi Aydanur Aydın İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı aydanuraydin@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Murat Semerci İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı muratsemerci@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Seher Çakmak İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı sehercakmak@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Nurşen Kulakaç Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı nursenkulakac@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Cemile Aktuğ Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı cemileaktug@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ayşe Gökoğlu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı ayse.gokoglu@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Kübra Arslantürk Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı kubra.arslanturk@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Uğur Gül Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ugurgul@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Bahar Aksoy Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı baharaksoy@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Metin Tuncer Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı metin.tuncer@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Özge Palancı Ay Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ozgepalanci@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Can Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı mehmetcan@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Burak Elik Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı burakelik@gumushane.edu.tr