Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersini almakta olan Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz üniversitemizin destekleri ile 04.03.2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhemşireliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Pediatrik Cerrahi ABD Başkanlığı ve Yenidoğan ABD işbirliği ile düzenlenen ‘’IX. Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu’’na katılmıştır. Meslekleri ile ilgili sempozyuma ilk kez katıldıklarını belirten öğrenciler sempozyumun çok verimli geçtiğini ve böyle bilimsel etkinlikleri takip edeceklerini belirtmişlerdir. Sempozyuma katılan öğrenciler ve sempozyumda oturum başkanlığı yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çolak, rektörlüğümüzün sempozyuma katılıma destek sağladıkları için memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.