2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında mazereti nedeniyle 1. ara sınavlara giremeyen öğrenciler öğrenci otomasyonunda "Başvuru İşlemleri" sekmesinin altında bulunan "Mazeret Sınavı Başvuru" menüsüne girerek, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 23. maddesi gereğince rapor veya ilgili mazeret belgelerini belgelendiği tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yükleyerek mazeret sınavına girmek istedikleri dersleri seçmelidir. Aksi halde talepler kabul edilmeyecektir.