İstihdam ve eğitim fırsatlarına erişebilmek ve becerilerini geliştirebilmek için bilgiye, rehberliğe ve doğru araçlara olan ihtiyaçlarını karşılamak ve Avrupa genelindeki eğitim ve kariyer destek hizmetlerini daha dijital, daha bütüncül ve daha şeffaf şekilde sunmak üzere Europass yenilenerek, "Yeni Europass Platformu (www.europass.eu)"nun 01 Temmuz 2020 itibariyle erişime açıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu platformun internet ve sosyal medya araçları kullanılarak daha fazla kişiye ulaşması açısından ülkemiz kurum ve kuruluşların desteğine ihtiyaç duyulduğu ve hazırlanan dijital materyaller ve içeriklere bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.