Kalite Politikası

Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim alanında sistemli olarak sürekli iyileşme sağlamak.

Kalite Komisyonu

 

1             Doç. Dr.               Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU     Başkan

2             Doç. Dr.               Melike DEMİR DOĞAN Hemşirelik Bölümü Sorumlusu

3             Dr. Öğr. Üyesi   İmdat AYGÜL    Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu

4             Dr. Öğr. Üyesi   Aslı KÖSE ÜNAL                Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu

5             Dr. Öğr. Üyesi   Sevil CENGİZ, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sorumlusu

6             Dr. Öğr. Üyesi   Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR, Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu

7             Dr. Öğr. Üyesi   Aysel BAŞOĞLU, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu

8             Arş. Gör.             Ramazan ASLAN              Üye

9             Arş. Gör.             Hakan Bor           Üye

10           Esra Özböke      Öğrenci Temsilcisi

Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedefler

Misyonumuz: "Toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için, güncel bilimsel veriler ışığında araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısına ve liderlik vasıflarına sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, pozitif enerji yayan sağlık çalışanları yetiştirmektir." 

Vizyonuuz: "Kaynakları ve imkanları en üst düzeyde kullanarak hayalleri gerçeğe dönüştüren, yetiştirdiği örnek insanlar ve bilime yaptığı katkılarla lider olan bir Sağlık Bilimleri Fakültesi olmak."

 

 

Kalite Göstergeleri

Dış Paydaş Danışma Kurulu

Mezun Danışma Kurulu

Fakülte Kalite Formları

Fakülte Öneri Formu
Ders Programı Şablonu
Sınav Programı Şablonu

Anket Çalışmaları

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANKET ÇALIŞMALARI SÜREÇLERİ

Her eğitim ve öğretim yılında en az 1 defa personel ve öğrencilere yönelik olarak memnuniyet ve beklenti anketleri yapılır. Yapılan anketler ilgili kurullarda görüşülerek yönetimsel iyileştirme çalışmaları yapılır.

 

Personel memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır

2021 Personel Anket Çalışmaları Sonuçları

 

Öğrenci memnuniyeti ve beklenti anketi çalışması süreci

Dekanlık anket çalışmasını başlatır
Veriler toplanır ve analiz edilir
Sonuçlar fakülte kurulunda değerlendirilir
Yönetimsel iyileştirmeler için kararlar alınır