Adı - Soyadı Görevi
Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK Başkan (Dekan V.)
Prof. Dr. Selim ŞEN Üye (Profesör)
Prof. Dr. Müge YILMAZ Üye (Profesör)
Prof. Dr. İsmet SEZER Üye (Profesör)
Prof. Dr. Elif ÇELENK KAYA Üye (Profesör)
Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA Üye (Doçent)
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ Üye (Dr. Öğr. Üyesi)
Fakülte Sek. Bahtiyar ÇELİK Raportör