Müfredat Güncelleme Komisyonu

Eğitim- öğretim müfredatlarının değişen koşullara, ihtiyaçlara ve iç ve dış taleplere taleplere göre güncellenmesi için genel ilke ve çerçeveleri belirlemek üzere müfredat güncelleme komisyonunun kurulmasına karar verilmiştir.

Komisyonun üyeleri şu kişilerden oluşur: 

Dekan V. (Başkan):           Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK

Dekan Yardımcıları (Üye): Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU

                                          Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bahadır ŞİMŞEK

Bölüm Başkanları (Üye):

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU
Çocuk Gelişimi Bölümü Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Ergoterapi Bölümü Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Gerontoloji Bölümü Doç. Dr. Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU
Hemşirelik Bölümü  Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü  Doç. Dr. Elif ÇELENK KAYA
Sağlık Yönetimi Bölümü  Doç. Dr. Alper Veli ÇAM
Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR

Dış Paydaş Temsilcisi (Üye): Dr. Engin Pehlivan, Gümüşhane İl Sağlık Müdürü

Müfredat Güncelleme Komisyonu İş Akış Süreci

  • Komisyon bir önceki eğitim öğretim döneminden en az 2 ay önce periyodik olağan toplantılarını yapar. Komisyon başkanının çağrısı ile ilave toplantı yapılabilir.
  • Toplantılarda eğitim öğretim müfredatları ihtiyaçlar ve talepler çerçevesinde gözden geçirilir.
  • İlgili bölümlere iletilmek üzere prensip ve ilke kararları alınır.
  • Kararlar bölümler tarafından uygulamaya geçirilir.
  • Uygulanan kararların etkinliği izlenir ve gerekirse alınacak tedbirler komisyonda görüşülür.

Komisyon Kararları