Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın "7+1 ve 3+1 eğitim uygulamaları" konulu yazısına istinaden bölümlerimiz uygun görülen uygulama derslerini uzaktan öğretim yöntemiyle yürütme kararı almıştır. Bu doğrultuda uzaktan eğitim ders programları, uygun görülen uygulama dersleri de dahil edilmek suretiyle güncellenmiştir. 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Hemşirelik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü