Hemşirelik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Aydanur AYDIN tarafından "Sağlıkta İnovasyon" temalı Sağlık Söyleşisi dijital olarak düzenlendi. Programda Prof. Dr. Melih Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Doğan Merih ve  Dr. Yusuf Yeşil tarafından "Neden İnovatif olmalıyız?, Sağlıkta Mobil Teknolojiler ve Hemşirelikte İnovasyon ve İnovatif Ürün Örnekleri: Kelebek Etkisi" konularında bilgilendirme yapıldı. Arş. Gör. Dr. Aydanur AYDIN moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik 32 katılımcı ile sonlandırıldı.