Yürütücülüğünü fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir'in yaptığı  "Uzmanların COVID-19 Mücadelesi ve Halkın Dayanıklılığının Artırılması Projesi" hayata geçirildi. İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) Proje Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ve amacı "Gümüşhane’de yoğun kullanılan konut, hastane, iş yeri, fabrika, ulaşım-servis-kargo hizmeti verilen yerler gibi alanlarda yaşayan, başta risk altındaki gruplar olmak üzere, alanında uzman kişiler tarafından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle “COVID-19 İle Mücadele Eğitim Modülü” geliştirerek halkı bilgilendirmek, dayanıklılığını artırmak ve salgının yayılımını en aza indirmek" olarak belirlenen projenin tanıtım toplantısı 20 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, kurum müdürleri, proje paydaşları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Aile Hekimi Dr. Abdullah Pala, Klinik Psikolog Ensar Nazır ve fakültemiz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Sevda Uzun ve Öğr. Gör. Nurşen Kulakaç'ın araştırmacı olarak yer aldığı projeyle ilgili olarak Ulutaşdemir, “12 ay sürecek projede İl Sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Gümüşhane Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içinde, proje ekibinde yer alan Halk Sağlığı ABD öğretim üyesi ve aile hekimi tarafından hastalığın kaynağını ve ortaya çıkış nedenini bulmaya yönelik filyasyon ve sürveyans yöntemleri uygulanacak, pozitif-şüpheli-temaslı hasta saptamaları yapılacak ve proje ekibi tarafından COVID-19 pandemisine yönelik “Saha Mücadele Rehberi” oluşturulacaktır.” dedi.

Sunumunda COVID-19 salgını ve salgının getirdiği kısıtlamaların toplumu sağlık, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açısından olumsuz etkilediğini, hastalık ve ölüm dışında depresyon, anksiyete ve stres gibi birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Ulutaşdemir, 19.07.2020 tarihi verilerine göre Gümüşhane'de bulunan toplam şüpheli hasta sayısının 410, pozitif hasta sayısının 105, ölüm sayısının 9, test yapılan kişi sayısının 2 bin 530, iyileşen hasta sayısının ise 82 olduğunu belirtti.

Projenin genel kapsamını "Proje ekibi tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile COVID-19 ile Mücadele Eğitim Modülü kapsamında COVID-19 salgını, belirtileri, el yıkama, sosyal mesafe ve izolasyon, maske kullanımı, kişisel hijyen, beslenme, egzersiz, psikoloji, bireysel-vatandaşlık ve dini vazifeler gibi konularda uygulanacak. Tehlikeli iş yerlerinde özel risk analizleri ve detaylı acil durum planları hazırlanacaktır. Temaslılar ve şüpheli olanlar izlenecek, hasta olanlar pandemi hastanesi olan Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne ve uzman doktora yönlendirilerek tedavi olmaları sağlanacaktır. Salgının olumsuz etkilerine yönelik klinik psikolog tarafından psikolojik destek verilecektir. Bireylerin travma sonrası yaşadığı stres bozukluğu ve depresyon düzeylerine bakılarak Zoom programı üzerinden 15-20 dakika sürecek görüşmeler-terapiler yapılacaktır. Düzenli periyotlarla uzaktan eğitim modülü ile bireylerin sağlık durumları kontrol edilecektir.  Böylece COVID-19 ile mücadelede Gümüşhane’de yaşayan bireylere koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri verilerek halkın dayanıklılığı artırılacaktır. Uzmanlar tarafından verilen eğitimler sonunda bireylere “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Proje ile elde edilen istatistiksel veriler ile müdahale çalışmaları ve bilimsel yayınlar yapılacaktır” şeklinde açıklayan Ulutaşdemir, proje sonucunda uzmanların multidisipliner çalışmasıyla Gümüşhane’de yaşayan bireylerin sağlığının korunarak geliştirilmesi, virüsün yayılımının kontrol altına alınarak önlenmesi, hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması, sağlık hizmetlerindeki iş yükünün azaltılması, yapılan acil durum planlarının uygulanması ve salgının olumsuz psiko-sosyo-ekonomik etkilerinin azaltılmasıyla toplum sağlığı ve ekonomisi üzerinde yarar sağlayacağının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.