İSG Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç 5 Kasım 2019 tarihinde  TRT Trabzon Radyosu "Köşe Bucak Karadeniz" programına konuk oldu. Programda "Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği"nden bahseden Kıvanç, ofis kavramına, ofislerde meydana gelebilecek kaza, hastalık ve rahatsızlıklara değindi. Çoğunlukla sakin bir ortamda yürütülen ofis çalışmalarında kazadan ziyade, öncelikli olarak fiziksel, biyolojik, kimyasal ve psikososyal etkenlere uzun süreli maruziyetlerin meslek hastalığı diyebileceğimiz hastalıklara yol açtığını belirtti. 

Kişinin uzun süre aynı pozisyonda kalmasının, bilgisayar başında olmasının göz hastalıkları, gürültü varsa işitme kayıpları gibi fiziksel rahatsızlıklara sebep olduğunu, bunların ötesinde monotonluğun, diğer stres etkenleriyle birlikte fiziksel rahatsızlıklara, kalp, damar, tansiyon, şeker hastalığı, mide-bağırsak hastalıkları gibi baş ağrılarına ve depresyona sebep olabildiğini ifade etti. 

Ofislerde iş sağlığının sağlanabilmesi için, kişinin önce kendisini, sonra işini, daha sonra ise ofisini sevmesi ve ortam ısısı, ışığı, eşya konforu vb. gibi ergonomi kapsamında değerlendirilen hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ofiste bireye zarar verebilecek hiçbir şey olmaması veya muhakkak olacaksa bunun minimum düzeyde olması gerektiğini ifade eden Kıvanç, bunlara dikkat edilmemesi durumunda kişinin rahatsızlanmasının, zarar görmesinin, hastalanmasının, bunlarla birlikte iş veriminin düşmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. 

Ofislerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak; ofisin hizmet ettiği sektöre göre, hijyen, dinlenme saatleri (Örn. 45 dk-1 saat çalışmadan sonra 10-15 dklik hava değişimi, başka şeylerle ilgilenme), göz-bilgisayar ekranı mesafesi, ses, ışık, duvar rengi, ofisteki eşya yoğunluğu ve ofisin düzeni gibi hususların önem kazandığını belirtti. Bu hususta, çalışanların oturdukları yerden gerilme, solunum, ayak sallama egzersizleri yapma ve  hafif hareketlerle ofis içinde gezinmeyle birçok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının önüne geçebileceğini vurguladı. 

Programda iş sağlığını bireysel olarak geliştirmek adına çalışanlara yönelik önerilerde bulunan Kıvanç, iş sağlığı ve güvenliğinden devlet, işveren, İSG uzmanları, iş yeri hekimleri ve çalışanların tümünün sorumlu olduğunu; ancak olası bir durumda kamu veya özel sektör fark etmeksizin birincil derecede işverenin sorumlu olduğunu belirtti.

Program kaydına erişmek için tıklayınız.