Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü “Hemşirelikte Öğretim” ders kapsamında 3. sınıf öğrencilerinden Elif Yılmaz’ın 08 Kasım 2019 tarihinde hazırlamış olduğu “organ bağışı” konulu sunumunu derste gerçekleştirmiştir.  Sunumda organ bağışı, organ bağış kartı, beyin ölümü,  aile izni, nakil yapılabilecek organ ve dokular, Ulusal Koordinasyon Sistemi, organ bağışının dini boyutu, organ bağışı için başvurulan kurumlar ve organ bağışının yasal boyutları konularında bilgilendirmelere yer verilmiştir.

Organ Bağışı: Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denilmektedir. Organ bağışı kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmak üzere vasiyet etmesidir. 18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Yalnızca beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

Aile İzni: Organ bağış kartı olup olmadığı bakılmaksızın beyin ölümü gelişmiş tüm vakaların aileleri ile mutlaka görüşülür. Bu görüşme organ nakil koordinatörü tarafından gerçekleştirilir. Aile onayı olmadan hiç kimsenin organları alınamaz ve kullanılamaz.

Ulusal Koordinasyon Sistemi:  Nakil işlemleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Koordinasyon Sistemi tarafından yürütülür ve yapılan tüm işlemler kayıt altına alınıp belgelenir. Organ dağıtımı; ulusal bekleme listelerinde kaydı olanlar arasından, öncelikle tıbbi aciliyeti olan hastalar olmak üzere, kan ve doku grubu uyumuna göre yapılır. Din, dil, ırk, cinsiyet, zengin veya fakir ayrımı gözetilmez. Alıcı ve vericinin kimlik bilgileri ailelerin izni olmadan açıklanamaz. Gizli kalması kanunen esastır.

Ulusal Organ ve Doku Nakli  Koordinasyon Merkezinin görev ve sorumlulukları:

1) Bölge koordinasyon merkezlerinin koordinasyonunu sağlar.

2) Ulusal bekleme listesini oluşturur.

3) Acil bekleme listelerini oluşturur ve takip eder.

4) Organ ve doku alım ekiplerinin iller arasında ulaşımını temin eder.

Bölge Koordinasyon Merkezleri, Ulusal Koordinasyon Merkezine bağlı olarak çalışır ve kendilerine bağlı illerde hizmetin yürütülmesinde koordinasyonu sağlar. Bu merkezler, bilimsel danışma komisyonlarının önerileri de alınarak ülke çapında bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgelerinde kurulur. Gümüşhane ili, Erzurum Bölge Koordinasyon merkezine bağlı olarak görev yapmaktadır.

Bölge Koordinasyon Merkezlerinin Görevleri:

Organ ve doku kaynağı merkezleri, doku tipleme laboratuvarları ile organ ve doku nakli merkezleri arasında koordinasyonu,

Organ ve doku alım ekiplerinin, çıkarılan organ ve dokuların ve nakil yapılacak hastaların merkezlere nakil ile koordinasyonunu,

Organ ve doku naklinin gerçekleştirilmesine ilişkin verici adayı ve alıcı ile ilgili yapılması gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin tamamlanmasını sağlar.

Organ Bağışı İçin Başvurulan Kurumlar: İl sağlık Müdürlükleri, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler, Semt Poliklinikleri

Organ bağışının yasal boyutu,   29.05.1979 tarih ve 2238 sayılı kanunla belirtilmiştir.   

Dersin ardından 11.00’da Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencileri üniversitemiz Sosyal Tesisler binası önünde organ bağışı konusunda stant açarak bilgilendirme yapmışlardır.  Etkinlik, Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Bağış Koordinatörü Neşe Öztürk tarafından desteklenmiştir.