SIRA NO UNVANI  ADI-SOYADI GÖREVİ
1 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞKAN TAKAOĞLU Başkan
2 Arş. Gör. Ramazan ASLAN Üye
3 Arş. Gör. Hakan Bor Üye
4 Doç. Dr. Huri İLYASOĞLU Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sorumlusu
5 Doç. Dr. Melike DEMİR DOĞAN Hemşirelik Bölümü Sorumlusu
6 Dr. Öğr. Üyesi Aslı KÖSE ÜNAL Sağlık Yönetimi Bölümü Sorumlusu
7 Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Sorumlusu
8 Dr. Öğr. Üyesi Ayşin ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR Sosyal Hizmet Bölümü Sorumlusu
9 Dr. Öğr. Üyesi

Aysel BAŞOĞLU
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Sorumlusu

Toplantı Tutanakları