Akademik Personel Ödül Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı sona erdikten itibaren, takip eden 4 ay içerisinde bir önceki takvim yılında aşağıdaki hususlardaki kriterleri sağlayan akademik personele dekanlık tarafından teşekkür belgesi verilir:

Bilimsel Yayın Performansı Ödül Kriterleri

  • Web of Science kapsamında bir çalışmada yazar olmak
  • Bir yıl içerisinde 20 veya daha fazla, bilimsel dergilerde atıf almış olmak

Araştırma-geliştirme performansı ödül kriteri

  • Tamamlanan dış kaynaklı projede aktif olarak görev almak.

İdari Personel Ödül Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı sona erdikten itibaren takip eden 4 ay içerisinde dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları ve idari personelin katılacağı en başarılı personel oylaması yapılır.

  • Oylamaya katılanlardan en gayretli, yaratıcı, çözüm odaklı, iyi ilişkiler kuran bir adet idari personel ismi bir verilmesi istenir.
  • Oylamada en çok oyu alan idari personele dekanlık tarafından teşekkür belgesi verilir.
  • Eşit oy olursa, en çok oyu alan iki aday arasında tekrar seçim olur. Eşitlik devam ederse her iki adaya da teşekkür belgesi verilir.