Tarihçe

Sağlık Blimleri Fakültesi, Yüksekokul olarak 1992 yılında hemşirelik ve ebelik bölümlerinden oluşan iki bölümle lisans düzeyinde eğitim yapmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 31 Mayıs 2008 tarihinde Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte Üniversitemize bağlanmış, 8 Nisan 2016 tarihine kadar Üniversitesi bünyesinde Sağlık Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüştür. Resmi gazetede Bakanlar Kurulunun 8 Nisan 2016 tarihli ve 2016/8562 sayısı ile yayınlanan kararıyla Sağlık Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

2009-2010 eğitim-öğretim yılında akademik ve idari personel atamasıyla, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Acil Yardım ve Afet yönetimi ve Sosyal Hizmetler bölümleri de açılmıştır ve şu anda 10 bölüm mevcuttur. Fakültemizde yaklaşık olarak 2200 lisans öğrencisi mevcuttur. Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerini aktif olarak sürdürülürken, Çocuk Gelişimi, Gerontoloji, Ergoterapi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri bulunmakta olup henüz öğrenci alımına başlanmamıştır. Ayrıca Sosyal Hzmetler ve Afet Yönetimi lisansüstü yükseklisans ve doktora programlarında yaklaşık 40 öğrenci mevcuttur.

Yüksekokul olarak ilk mezunlarını 2013 yılında hemşirelik bölümünden vermiş olup, Fakülte olarak ilk mezunlarını 2016 yılında  Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Sağlık Yönetimi bölümlerinden verecektir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde  5 Doçent, 14 Yardımcı Doçent, 7 Öğretim Görevlisi, 38 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 64 akademik ve 10 idari personel görev yapmaktadır.

 
 
sağlık yönetimi, sağlık yönetimi kongresi, sağlık yönetimi konferansı, International Healthcare Management Conference , ihmc 2015 gümüşhane