Disaster Awareness in Turkey And In the World Konulu Panel

30 Ekim 2015 tarihinde Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi  Bölümü tarafından Uluslararası yardım kuruluşu olan Kızılhaç'ın Almanya temsilcileri Doç. Dr. Andreas ve Sabine Kulpok ve AKUT Trabzon Tim Lideri Mehmet Ragıp PİRSELİMOĞLU ağırlandı. Disaster Awareness  in Turkey And In the World’ (Dünyada ve Türkiye ‘de Afet Bilinci) afet bilinci konulu panel Üniversitemiz Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ ‘ün moderatörlüğünde Sağlık Yüksekokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlendi.

Panelde özellikle afet öncesinde yapılacak doğru ve etkili bir risk yönetiminin afet anında gerçekleştirilen kriz yönetimine olan etkisi ve önemi vurgulandı. Afet esnasında  bireylere düşen görevlerin ve bilinç düzeyinin  ne derecede önemli olduğu belirtildi. Bu bilinci vermek ve afet anında doğru kararlar verebilmek için etkili bir eğitim gerekli olduğu ve bu eğitimin ilkokul çağındaki çocuklara kadar verilmesi hususunu vurgulandı.  AKUT Trabzon Tim lideri Mehmet Ragıp PİRSELİMOĞLU AKUT Trabzon’un uyguladığı  kurtarma ve eğitim çalışmalarından bahsetti.

Birçok afet riski bulunan ülkemizde etkili ve doğru bir şekilde yönetim yapan afet yöneticilerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Öğretim Görevlisi Melikşah Turan, bu amaçla kurulan Acil yardım ve Afet Yönetim Bölümleri hakkında bilgi verdi. Herhangi bir acil durumda bilinçli bir birey, kendinden sorumlu olmaktan ziyade, aldığı eğitim ile birçok insanın da hayatını kurtarabildiğini belirten Turan bu nedenle afet bilinci eğitimi, deprem veya bunun gibi çok fazla can kaybına sebep olan afetlerde hayati önem taşıdığını vurguladı.

 
 
sağlık yönetimi, sağlık yönetimi kongresi, sağlık yönetimi konferansı, International Healthcare Management Conference , ihmc 2015 gümüşhane