Beslenme ve Diyetitik Bölümü

Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün açılması, Yükseköğretim Kurul Başkanlığı’nın 17.04.2009 tarihli ve 1792-011612 sayılı onayı ile gerçekleşmiş ve 2010-2011 öğretim yılında eğitime başlanmıştır. 

Misyon

Toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması ile sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, toplumda beslenme sorunlarının belirlenmesi ve sorunların çözümlenmesinde, hastalıkların tedavisi için diyet programlarının hazırlanmasında görev alacak uluslararası standartlarda belirlenen niteliklere, mesleki ve etik değerlere sahip diyetisyen yetiştirmek ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma hizmetleri sunmaktır.

Vizyon

Toplumun sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve alanında önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

İş olanakları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitiminin temel amacı; toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin kazandırılması, sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesinde etkin görev alabilecek insan gücü yetiştirmektir. 

“Diyetisyen” unvanı ile mezun olan öğrenciler;

  • Tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşlarında, 
  • Halk sağlığı hizmeti veren kamu kuruluşlarında,
  • Toplu beslenme hizmeti veren kurumlarda,
  • Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde istihdam edilebilmektedir.
 
 
sağlık yönetimi, sağlık yönetimi kongresi, sağlık yönetimi konferansı, International Healthcare Management Conference , ihmc 2015 gümüşhane