SAĞLIK YÜKSEKOKUL ANABİLİM DALI BAŞKANLARI

Sayı

Ünvanı Adı Soyadı

Anabilim Dalı  Başkanları

1

Yrd. Doç.Dr.Ayşe ÇOLAK

Hemşirelik Esaslar ABD Başkanı

2

Yrd. Doç.Dr.Melike D. DOĞAN

İç Hastalıkları Hemşireliği ABD Başkanı

3

Yrd. Doç.Dr.Ayşe ÇOLAK

Piskiyatri Hemşireliği ABD

4

Yrd. Doç.Dr.Melike D. DOĞAN

Çocuk Sağlılğı Hemşireliği ABD

5

Yrd. Doç.Dr.Turgut ŞAHİNÖZ

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD

6

Yrd. Doç.Dr.Turgut ŞAHİNÖZ

Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Başkanı

Yrd. Doç.Dr.Ayşe ÇOLAK

Cerrahi Hastalıkları ABD Başkanı